Stageplaatsen

Ben je op zoek naar een leuke en leerzame stageplaats met goede begeleiding?

Wij bieden leerwerkplekken op onze scholen voor studenten die een voltijd- of deeltijdopleiding volgen voor een tweedegraads bevoegdheid en voor studenten die een master of minor volgen aan een universitaire lerarenopleiding. Iedere school heeft zijn eigen profiel, zodat jij kunt kiezen voor de omgeving die het best bij jou past! Iedereen is welkom!

Heb je belangstelling voor een stageplaats? Stuur je motivatiebrief met cv naar de schoolopleider. We nodigen je ook van harte uit om contact op te nemen met de schoolopleider als je vragen hebt.

 

Infrastructuur

De opleidingsschool IJssel-Veluwe beschikt over een goede infrastructuur om aan het opleiden bij te dragen. Deze zijn:

  • een vaste schoolopleider in iedere school;
  • de schoolopleider heeft scholing gevolgd en is deskundig is voor het verrichten van scholings- en begeleidingstaken;
  • afspraken met de lerarenopleidingen over de taak- en verantwoordelijkheidsverdeling.

Interesse in een stageplek op het Nuborgh College?

polaroid esther

Neem contact op met:
Esther Terlouw:
stage@nuborgh.nl

Interesse in een stageplek op het Greijdanus?

polaroid mildred

Neem contact op met:
Mildred Wijma:
m.h.wijma@greijdanus.nl