Onderzoek

Onderzoek doen

In elk studiejaar maakt onderzoek deel uit van het onderwijsprogramma. Je leert aan de hand van het boek ‘Praktijkonderzoek in de school’ van Van der Donk en Van Lanen op welke manieren er onderzoek gedaan kan worden op school. Je leert verschillende onderzoeksinstrumenten als vragenlijsten, interviews en observaties te gebruiken en te interpreteren. Het doel hiervan is dat je onderzoekende houding gestimuleerd wordt. Deze onderzoekende houding helpt je om de lespraktijk voortdurend te verbeteren.

De leerlijn onderzoek draagt ook bij aan de ontwikkeling van je beroepsidentiteit. De beroepsidentiteit wordt gevormd door een samenspel van de persoonlijke en professionele identiteit en de beroepscontext ('Versterking van de beroepsidentiteit,' 2013). Hierbij staan vragen centraal als ‘wie ben ik als docent’ en ‘wie wil ik zijn als docent’?
De vraag ‘wie ben ik als docent?’ heeft meerdere lagen (Palmer, 2005). Het kan hier gaan om attituden, kennis en vaardigheden maar ook om het emotionele aspect van het docentschap, hoe wij onszelf en de leerlingen zich voelen als we lesgeven. Het gaat ook over zingeving, hoe we erin slagen ons verlangen vanuit de diepte van ons bestaan via het lesgeven te vervullen.
Via het doen van onderzoek vorm je een beeld van de beroepscontext en door je te verhouden tot de uitkomsten kan je een antwoord vinden op de vraag wie je bent en en wie je wil zijn als docent.

In de LIO fase maakt onderzoek een groot deel uit van het programma. Het is de bedoeling dat je zelf een keuze maakt uit de onderzoeksagenda van de stageschool of dat je in overleg kiest voor een ander onderzoeksonderwerp. Hierdoor lever jij met jouw onderzoek ook een praktische meerwaarde voor de stageschool.

Palmer, P. (2005). Leraar met hart en ziel. Over persoonlijke en professionele groei Groningen/Houten: Wolters-Noordhoff.

Versterking van de beroepsidentiteit (2013). Retrieved from https://www.leraar24.nl/versterking-van-de-beroepsidentiteit/

 

Onze onderzoeksdocenten

Corneline Morren

Greijdanus Zwolle 

corneline

Als docent onderzoek wil ik studenten en docenten graag helpen met het opzetten en uitvoeren van onderzoek waar je wat aan hebt. Met andere woorden: wat is de toegevoegde waarde van jouw onderzoek voor leerlingen, collega’s? Op school hebben we vooral te maken met praktijkonderzoek. Waar loop je als docent (in opleiding) in je lespraktijk tegenaan en wat wil je daaraan veranderen? Als docent geschiedenis in de onder- en bovenbouw van havo-vwo heb ik al bijna twintig jaar ervaring met lesgeven. In een verder verleden heb ik mij als student geschiedenis beziggehouden met academisch onderzoek. Nu wil ik deze kennis graag praktisch toepassen. Het werken als docent onderzoek bij Opleidingsschool IJssel-Veluwe is verrijkend omdat we als docenten van Windesheim, Nuborgh College en Greijdanus nauw samenwerken. De beide VO-scholen maken dezelfde onderwijsontwikkeling door. We kunnen dus veel uitwisselen en van elkaar leren. Dat geldt ook voor de samenwerking met Windesheim. Het is heel leuk om studenten van de docentenopleidingen te begeleiden, die ooit mijn leerlingen zijn geweest!

 

 

Elseline Goosensen 

Nuborgh College Oostenlicht 

elseline

 

Mijn naam is Elseline Goosensen-Foppen. Ik ben docente Duits en sinds 2007 werkzaam op het Nuborgh College Oostenlicht in Elburg. Daarnaast ben ik o.a. LOB-schoolcoach in de onderbouw van het vmbo en werkplekbegeleider voor studenten van de lerarenopleiding. Sinds 2018 ben ik binnen Opleidingsschool IJssel-Veluwe actief als docent onderzoek. Samen met mijn collega’s begeleid ik studenten uit de diverse studiejaren van de lerarenopleiding bij het doen van praktijkonderzoek. Ik vind het een uitdaging om de studenten stap voor stap mee te nemen in het doen van onderzoek, op een manier waardoor de studenten hier zelf ook de meerwaarde van in gaan zien. Zelf heb ik tijdens de Master Learning & Innovation aan Windesheim ervaren dat het doen van onderzoek zeker heeft bijgedragen aan het verder ontwikkelen van mijn professionele houding als docent en ik hoop dit als docent onderzoek over te brengen aan de studenten.