Nuborgh College Lambert Franckens – havo/vwo

Plaats: Elburg

Ons team: betrokken op elkaar, onderzoekende houding met aandacht voor de persoonsvorming van de leerling.

Onze leerlingen: coöperatief, onderzoekend, vriendelijk en positief kritisch.

Opleiding: havo/vwo

https://www.nuborghcollegelambertfranckens.nl/

 

Onze locatie Lambert Franckens is een school voor havo en vwo, waar elke leerling de kans krijgt om zich op eigen wijze te ontwikkelen tot een mens die verantwoordelijkheid neemt en voorbereid is om de samenleving van de toekomst met anderen vorm te geven.

Het Nuborgh College Lambert Franckens heeft de volgende kernwaarden:

  1. Kwaliteit, deskundig 
  2. Herkenbaar, continuïteit 
  3. Levendig, bruisend
  4. Betrokken: leerling staat centraal
  5. Betrouwbaar, loyaal

We zijn trots op onze onderwijsontwikkeling: de leerlingen meer eigenaar maken van hun leerproces.

Werken met leerdoelen, didactisch coachen, zelfregulatieve vaardigheden bespreekbaar maken met de leerling (en met elkaar). Er is betrokkenheid en aandacht voor elkaar (zowel docenten op leerlingen als andersom). Vakinhoud is belangrijk, maar de persoon is belangrijker, geboden structuur geeft ruimte aan leerling én docent.

We hebben een duidelijk lesrooster met een heldere planning en afspraken over hoe we werken met huiswerk opgeven en toetsen in de onderbouw.

 

Op onze school vinden we elkaar belangrijk: leerlingen, medewerkers, ouders en onze omgeving. We hebben aandacht voor de ander, proberen die te begrijpen en houden rekening met elkaar. Samen vormen we een hechte school. We helpen elkaar!

 

Kortom: Nuborgh College Lambert Franckens: kwalitatief hoogwaardig en gevarieerd onderwijs in een prettige sfeer

Interesse in een stageplek op het Nuborgh College?

polaroid esther

Neem contact op met:
Marloes Lankman:
stage@nuborgh.nl