Greijdanus locatie Zwolle

Plaats: Zwolle

Ons team: betrokken op leerlingen, innovatief, onderzoekend

Onze leerlingen: ondernemers, doeners, denkers 

Opleiding: pro vmbo havo vwo

 

 

 

https://www.greijdanus.nl/zwolle

 

De leerlingen binnen onze afdeling worden steeds meer eigenaar van hun leerproces, wat we begeleiden door het geven van gerichte feedback. We bieden leerlingen keuze in hun lesprogramma en werken aan uitdagend onderwijs.

 

We zijn er trots op dat collega’s binnen ons team elke dag hard werken om in een veilig pedagogisch klimaat kwalitatief goed onderwijs te geven. Daarnaast werken teamleden actief aan hun eigen professionele ontwikkeling of aan die van het team. We zijn ook trots op onze leerlingen die vanuit hun eigen context met hun talenten en kwaliteiten meewerken aan een goed en positief leerklimaat

 

Havo bovenbouw

 

Ons team: professioneel, energiek en ontspannen

Onze leerlingen: energiek, ondernemend en gezellig

 

In nauwe samenwerking met onze collega’s van vwo-bovenbouw zijn we binnen het havo-bovenbouwteam altijd op zoek naar hoe ons onderwijs nóg beter kan! Diverse docentontwikkelteams (DOT’s) zijn bezig met onderwijsinnovaties, bijvoorbeeld op het gebied van keuzewerktijd voor leerlingen, het werken vanuit leerdoelen en het geven van kwalitatief goede feedback op het leerproces van leerlingen (didactisch coachen). We durven te experimenteren!

We zijn trots op de onderwijskwaliteit, die zich onder meer laat zien in uitstekende door- en uitstroomcijfers. Dat we ver boven het landelijk gemiddelde presteren heeft alles te maken met hoe het team en de mentoren hun werk doen.

 

VWO bovenbouw

 

Ons team: professioneel, dienstbaar en verantwoordelijk

Onze leerlingen: goed aanspreekbaar, tonen eigenaarschap ten opzichte van hun leerproces, creëren samen een goede werksfeer

 

In nauwe samenwerking met onze collega’s van havo-bovenbouw zijn we binnen het vwo-bovenbouwteam altijd gericht op het verbeteren van ons onderwijs! Diverse docentontwikkelteams (DOT’s) zijn bezig met onderwijsinnovaties, bijvoorbeeld op het gebied van keuzewerktijd voor leerlingen, het werken vanuit leerdoelen en het geven van kwalitatief goede feedback op het leerproces van leerlingen (didactisch coachen). We houden bij al deze ontwikkelingen rekening met de eigenheid van de havo- en vwo-leerling!

We zijn trots op onze goede resultaten, op het uitstekende leerklimaat, op betrokken collega’s en gemotiveerde leerlingen: elke dag samen genieten!

 

VWO-Delta onderbouw

 

Ons team: veelzijdig, positief kritisch, open

Onze leerlingen: slim, snel, zelfbewust

 

Binnen ons team zijn we onder meer actief bezig met differentiëren: hoe ondersteun je leerlingen, hoe daag je leerlingen uit? We zijn teambreed geschoold op het gebied van didactisch coachen. Ook het werken vanuit leerdoelen is volop in ontwikkeling. Expertise op het gebied van hoogbegaafdheid hebben we ook in huis!

We zijn er trots op dat we in de vakken en binnen allerlei zogenaamde ‘’delta-modules’ leerlingen kunnen uitdagen. Er heerst een positieve sfeer op onze afdeling en de oudertevredenheid is hoog!

 

Havo-vwo onderbouw

 

Ons team:  samen, experimenteren, leren

Onze leerlingen: leren met en van elkaar, energiek, enthousiast

 

Wij werken met reguliere lessen en een werkplein, waar leerlingen zelfactiverend en zelfverantwoordelijk leren leren. We zijn steeds op zoek naar manieren om de motivatie van leerlingen te prikkelen.

We zijn trots op de creativiteit die vrijkomt bij het samen zoeken naar nieuwe, moderne onderwijsvormen!

 

VMBO BB / KT, structuurklassen (onderbouw) en Praktijkroute Zwolle

 

Ons team: enthousiast, open, hart voor leerlingen

Onze leerlingen: vol energie, enthousiast, gericht op het leven

 

Binnen onze afdeling werken we met de leerlingen aan de ontwikkeling van zijn talenten. We begeleiden de leerlingen bij het maken van keuzes en geven hem handvatten om grip te krijgen op de route die hij bewandelt.

 

Binnen ons team vinden we het heel belangrijk dat we leerlingen écht zien, waarderen en verder helpen in hun ontwikkeling!

 

Ik ben daarnaast trots op de leerlingen die vanuit hun eigen context met talenten en kwaliteiten ook mee werkt aan een goed en positief leerklimaat.

 

 

 

Interesse in een stageplek op het Greijdanus?

polaroid mildred

Neem contact op met:
Mildred Wijma:
m.h.wijma@greijdanus.nl