Welkom op de site van opleidingsschool IJssel-Veluwe!

 

Wil je weten wat de ervaring is van andere studenten? 

Bekijk hier een kennismakingsfilmpje:

Film studenten opleidingsschool

 

Wil je meer weten over de opleidingsschool?

Binnen de opleidingsschool ontwikkelen worden programma’s ontwikkeld die verbonden zijn met de onderwijspraktijk van onze VO-scholen. 

We bieden je een goede leerwerkplek met professionele opleiders. Een werkplekbegeleider en een (instituuts)opleider begeleiden je bij je ontwikkeling. Zij observeren je lessen en helpen je om deze vorm te geven, geven je feedback op jouw activiteiten in de school, voeren voortgangsgesprekken en beoordelen in hoeverre jij je als docent ontwikkelt. Door middel van trainingen, opdrachten en het leren op de leerwerkplek ontwikkel je jezelf waarbij je leert de theorie te verbinden met wat je leert in de praktijk en andersom.

 

 

Praktische informatie

 

Ons plaatsingsbeleid verleent voorrang aan studenten van Windesheim. Hieronder rekenen we studenten die zijn ingeschreven bij de tweedegraads lerarenopleidingen, studenten die een educatieve minor of de kopopleiding volgen en zij-instromers. Wanneer je bij een ander opleidingsinstituut staat ingeschreven, en geïnteresseerd bent in werkplekleren binnen onze opleidingsschool, nodigen we je toch uit om je belangstelling kenbaar te maken. We hebben regelmatig plek voor vakken waarvoor Windesheim minder studenten heeft dan er plaatsen zijn. Ook is er regelmatig plek voor bijvoorbeeld studenten onderwijsassistent, pedagogiek, en Pabo. Voor de bovenbouw van havo-vwo kun je solliciteren als eerste graads student. We hebben ervaring met kopopleidingen en minoren van de eerste graads lerarenopleidingen van Utrecht, Groningen en alternatieve trajecten. We maken met jou een traject op maat.

Heb je interesse neem dan contact op Met Mildred Wijma of Marloes Lankman. 

 

Handboeken: 

Binnen opleidingsschool IJssel-Veluwe hebben we per leerjaar een programma; hiernaast vind je per leerjaar een link naar het handboek:

 

WPL1   WPL1(word-versie)

 

WPL2  BPB2

 

WPL3/4  WPL3/4(word-versie)

 

WPL5  WPL5 (word-versie)

 

LWT3   LWT3(word-versie) 

 

WPL6/LWT4  WPL6/LWT4(word-versie)

 

Observatiemodellen:

De 6 rollen van de docent 

Kijkwijzer identiteit

Glasl Escalatieladder

Sleutelbegrippen Ebbens&Ettekoven 

Kijkwijzer Passend Onderwijs 

Observatiemodel 12 bouwstenen

 

Reflecteren:

Format weekjournaal

Format Learning Diary

Reflectieleerlijn 

 

Dossieropbouw:

Format opbouw dossier WPL2 en BPB2

Format opbouw dossier WPL3/4

Format opbouw dossier WPL5/6 

Format ontwikkeldocument 

 

Trainingen:

Stevig voor de klas

Klassenmanagement in Beeld 

Begeleidingsvaardigheden 1 

Begeleidingsvaardigheden 2 

Spel duurzaam leren 

 

De koppelkaarten helpen je de theorie te koppelen aan een praktijkervaring en andersom. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken bij het evaluatiegesprek na een gegeven les, of een andere leersituatie.

De koppelkaarten zijn weergegeven in een mooi boekje, vraag gerust je schoolopleider naar dit boekje, mocht je deze nog niet ontvangen hebben. 

Onze Instituutsopleiders

Jaap Nammensma

jaap

Binnen IJssel-Veluwe is Jaap Nammensma als relatiebeheerder lid van de stuurgroep die eindverantwoordelijkheid draagt voor het functioneren en de kwaliteit van Opleidingschool IJssel-Veluwe. Daarnaast ben ik als instituutsopleider verbonden aan locatie Hardenberg. Binnen Windesheim ben ik als lerarenopleider verbonden aan de vakgroep Geschiedenis, met als aandachtsgebieden (vak)didactiek, curriculumontwikkeling en accreditatie.

 

 

 

Marise Huizenga - Agema 

Marise

Als instituutsopleider mag ik met stagiaires meekijken in hun ontwikkeling, super mooi. Je ziet tijdens een halfjaar stage vaak mooie ontwikkelingen. Stagiaires stoeien met hun pedagogisch klimaat, krijgen steeds meer zicht op de individuele leerlingen en verzinnen allerlei leuke werkvormen. Soms zelf zo leuk/goed dat ik kijk waar ik die werkvorm zelf zou kunnen inzetten in mijn onderwijs. Ik krijg veel inspiratie van de stagiaires en ze zetten mij ook aan het denken, dat maakt het superleuk! Helemaal als je in een gesprek een student verder hebt kunnen helpen qua inzicht of tips en kan benoemen wat er al goed gaat.  

 

Els Franken - Durieux

els

Kwalitatief goed onderwijs begint voor mij bij een docent die enthousiast is over het vak en de leerlingen. Ik vind het mooi om naast de ontwikkeling van een DIO te staan, te kijken waar de kwaliteiten het best tot hun recht komen. Ik wil de DIO uitdagen om nog mooier onderwijs te maken, waarbij de vakdidactiek die in de opleiding aan bod is gekomen toegepast mag worden.
Naast instituutsopleider bij het Nuborgh College ben ik lerarenopleider bij de vakgroep wiskunde op Windesheim met passie voor vakdidactiek en studentbegeleiding.

 

Jaap van der Molen

Jaap Van Der Molen

Mijn functie is docent Nederlands van de LVO. Onderwijs is complex en dynamisch. Het is goed te ervaren hoe studenten desondanks groeien in hun rol van docent en het is een voorrecht om daar een bijdrage aan te leveren.

 

Debora Brandwijk - Toonen 

vakantiekiekjes

Welkom in dit voorstelverhaal. Mijn naam is Debora Brandwijk en ik ben op de Windesheim komen werken als Lerarenopleider GW. De afgelopen jaren heb ik gewerkt in het voortgezet onderwijs en veel ervaring opgedaan binnen het vak Zorg en Welzijn o.a. als docent, vaksectievoorzitter en onderwijsontwerper/ ontwikkelaar. Hoe tof is het om deze ervaring door te geven aan studenten die vervolgens als docenten voor de klas komen te staan. Vorig jaar heb ik de Master Leren en Innoveren afgerond wat mijn professionele identiteit heeft verdiept en tegelijk enthousiasmeert om dit te delen met collega’s. Ik hou van innoveren en vernieuwen om onderwijsprogramma’s uit te rollen en te ontwikkelen. Daarnaast vind ik contact met collega’s belangrijk omdat dit samenwerken ten goede komt.

Ik ben verhuisd vanaf Goerree Overflakkee naar Nunspeet. Hier wonen wij als gezin. Ik ben getrouwd en hebben 6 kinderen in de leeftijd van 9-21 jaar. Oostenrijk is mijn vakantieland in de zomer en de winter om uit te rusten, sportieve activiteiten te ondernemen en tijd door te brengen met mijn gezin. Ik hou van gezelligheid en iedereen is welkom!

Ik hoop op een mooie samenwerking die het leren van ons als collega’s samen verder brengt. Heb je vragen stel ze gerust!

 

Marjon Weijs-Lijster 

foto_sept_2018.jpg

Mijn naam is Marjon Weijs-Lijster. Ik ben sinds 2014 werkzaam op Windesheim als lerarenopleider en hogeschooldocent, verbonden aan de vakgroep geschiedenis. Voorheen was ik werkzaam op CSG Dingstede in Meppel als docente geschiedenis. Dat deed ik met veel plezier. Vanaf begin af aan ben ik binnen mijn werkzaamheden aan de lerarenopleiding altijd nauw verbonden geweest met het Samen Opleiden. Zo was ik instituutsopleider en relatiebeheerder in de opleidingsschool die nu Noordermarke heet. Vanaf de zomer van 2021 ben ik verbonden aan IJssel-Veluwe. Ik ben de wpl1-docent en daarnaast instituutsopleider aan het Nuborgh, locatie Lambert Franckens. Mijn doel is om iemand op te leiden tot de beste docent(e) die hij of zij kan zijn. Ik ben op zoek naar jouw eigenheid in het docentschap. Ik vind het erg waardevol om samen met collega’s in het werkveld daar een mooie bijdrage aan te kunnen leveren!

 

Marieke Bijl

Marieke Bijl

 

Studenten opleiden is een prachtig vak! Ik vind het namelijk net zo mooi om studenten in mijn vak, Nederlands, te onderwijzen als studenten te leren hoe ze een klas managen en leerlingen motiveren. Op het Greijdanus in Hardenberg begeleid ik studenten. Ik vind het belangrijk dat ze hun verantwoordelijkheid nemen, initiatief tonen en fouten durven maken. Van de missers leer je misschien wel het meeste!

 

 

Vincent de Munck 

Vincent de Munck

Onderwijs is een complex proces waarbij alles en iedereen samenkomt in een lokaal, de maatschappij in het klein. Aan de DIO de nobele taak en prachtige uitdaging om dat onder begeleiding in goede banen te leiden. Terwijl ze zelf dan ook nog eens vol in ontwikkeling te zijn. Ik beschouw het als een voorrecht om daar als instituutsopleider een klein steentje aan te mogen bij dragen.

 

Inez Hukic

Inez

Mijn naam is Ines Hukic en zal regelmatig contact met je hebben om de voortgang te bespreken en feedback te geven. Ik vind het belangrijk dat studenten een leerrijke ervaring aangeboden krijgen zodat ik ze kan helpen bij hun professionele ontwikkeling. Respect voor de ander en aandacht voor de diversiteit vind ik zeer belangrijk.

Onze schoolopleiders

Annelies Broekhof

Nuborgh College Veluvine

Annelies

 Hallo! Mijn naam is Annelies Broekhof. Ik ben werkzaam als wiskunde docent op Nuborgh College locatie Veluvine. Hier geef ik afwisselend les op het VMBO (onder- en bovenbouw) en havo/vwo onderbouw.

Het begeleiden van studenten doe ik met veel plezier. Het is mooi om de ontwikkeling van een student te zien. Daarnaast komen de studenten met nieuwe, enthousiaste ideeën op school, waar ik weer van leer.

 

Marloes Lankman

Nuborgh College Oostenlicht

 882 1

Mijn naam is Marloes Lankman. Schoolopleider op de locatie Oostenlicht in Elburg. Docent Biologie in de bovenbouw VMBO. Studenten begeleiden vind ik erg leerzaam. Samen leren. Ik ben erg enthousiast over mijn werk in het onderwijs. Door als docent enthousiast te zijn en te geloven in elke leerling, is er zoveel mogelijk en zie je de ander groeien! Werken in het onderwijs is afwisselend, elke dag is anders! 

 

Marjolein van Aartsen

Nuborgh College Lambert Franckens 

Marjolein

Hallo studenten, mijn naam is Marjolein van Aartsen. Op locatie Lambert Franckens (Nuborgh College, te Elburg) ben ik werkzaam als eerstegraads docent aardrijkskunde. Lessen verzorg ik voor zowel onder- als bovenbouw (havo/vwo). Sinds een aantal jaren ben ik betrokken als schoolopleider bij de begeleiding van studenten. Dit doe ik met veel plezier. De studenten komen vaak met verfrissende ideeën de school binnen en daar leer ik veel van. Daarnaast organiseer ik samen met een collega de thema- en intervisiebijeenkomsten voor de nieuwe collega’s, zodat ze het eerste jaar wegwijs worden gemaakt op onze school. Ik wens jullie een leerzame stage! 

 

Mildred Wijma 

Greijdanus Zwolle

polaroid mildred

Het onderwijs kent vele uitdagingen: heel boeiende en ook lastige. Na ruim dertig jaar onderwijservaring binnen diverse geledingen van het vo kan ik nog steeds vol overtuiging zeggen dat ik een van de leukste beroepen heb, die er bestaan. Onderwijs is altijd in beweging, leerlingen zijn altijd in beweging en datzelfde geldt voor de docent die, samen met zijn collega's, moet vormgeven aan onderwijs en zo mag bijdragen aan de ontwikkeling van jongeren. In het verlengde daarvan lever ik dan ook heel graag een bijdrage aan het opleiden van níeuwe collega's voor dit prachtige, veelzijdige vak! Samen met mijn collega's in de Opleidingsschool hoop ik een leerrijke omgeving te creëren voor docenten in opleiding, waarbinnen naar hartenlust geëxperimenteerd en geleerd kan worden. Door het opleiden van leraren blijven we ook met kritische en frisse blik kijken naar ons eigen onderwijs. Binnen de Opleidingsschool leren we ván en mét elkaar!


Harmen Voordepoorte

Greijdanus Zwolle 

 

 

 

Annelies Dijkema 

Greijdanus Meppel

 
 

Hoi! Mijn naam is Annelies Dijkema. Ik ben schoolopleider op het Greijdanus in Meppel. Daarnaast ben ik  docent Dienstvelening en Producten en Maatschappijleer. Ook ben ik leerlingbegeleider voor de VMBO afdeling op onze vestiging. Het onderwijs heeft mensen nodig die met hart en ziel professioneel de leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling. Graag help ik je om je te bekwamen in het mooie vak van docent. Tot ziens!

 

Jan Griffioen

Greijdanus Hardenberg 

Jan

Ik ben Jan Griffioen, schoolopleider van het Greijdanus Hardenberg.

Het mooie van deze taak is dat je studenten mag helpen om hun eerste stappen te zetten in onderwijswereld. Met hun in gesprek gaan, hen begeleiden en wegwijs maken. En dat op een mooie school met enthousiaste docenten die deze studenten ook willen begeleiden in het vakgebied waarin zij lesgeven.

 

 

Bart-Jan van Kleef

Greijdanus Hardenberg 

 

Foto

Voor goed onderwijs is het belangrijk dat er enthousiaste docenten en passie voor vak en leerlingen voor de klas staan. Hier wil ik als schoolopleider te Greijdanus Hardenberg graag mijn bijdrage aan leveren. Ik vind de wisselwerking tussen het werken met leerlingen en studenten erg leuk. Als schoolopleider wil ik aanstaande collega’s graag helpen in het ontwikkeling tot enthousiast en kundig docent.