Welkom op de site van opleidingsschool IJssel-Veluwe!

 

Opleidingsschool IJssel-Veluwe bestaat uit twee scholen voor voortgezet onderwijs, het Greijdanus College met vestigingen in Hardenberg, Meppel en Zwolle en het Nuborgh College met vestigingen in Elburg en Nunspeet en de lerarenopleiding van Windesheim. Wil je meer weten over de opleidingsschool?

Binnen de opleidingsschool ontwikkelen worden programma’s ontwikkeld die verbonden zijn met de onderwijspraktijk van onze VO-scholen. 

We bieden je een goede leerwerkplek met professionele opleiders. Een werkplekbegeleider en een (instituuts)opleider begeleiden je bij je ontwikkeling. Zij observeren je lessen en helpen je om deze vorm te geven, geven je feedback op jouw activiteiten in de school, voeren voortgangsgesprekken en beoordelen in hoeverre jij je als docent ontwikkelt. Door middel van trainingen, opdrachten en het leren op de leerwerkplek ontwikkel je jezelf waarbij je leert de theorie te verbinden met wat je leert in de praktijk en andersom.

Wil je weten wat de ervaring is van andere studenten?

 

Van onze instituutsopleiders

instituutsopleiders

V.l.n.r Roeland Breukelman, Jaap van der Molen, Menze Poortman, Jaap Nammensma

 

Het mooie van werkplekleren is dat je ontzettend veel ervaringen opdoet. Je verbetert jezelf door samen met de werkplekbegeleider te reflecteren op de praktijk. Samen met je instituutsopleider en werkplekbeleiders (WPB) voer je een gesprek over jouw ontwikkeling. Dan gaat het niet meer over wat je beter kunt doen tijdens de volgende les, maar hoe jij effectieve lessen maakt die bij jou passen. Dan praat je niet alleen over hoe je die moeilijke groep aanpakt, maar over adequate manieren voor jou om groepen te motiveren. Veel praktijkvragen waar je tegenaan loopt zijn al eens beschreven en doordacht. Instituutsopleiders en werkplekbegeleiders kunnen je dan wijzen op relevante en bruikbare theorie. Daarnaast zullen we je stimuleren om te experimenteren. Om te leren is het soms goed om je comfortzone te verlaten. Samen met je werkplekbegleider verkennen we mogelijkheden om je voortdurend te ontwikkelen in of buiten de les. 

Praktische informatie

 

Ons plaatsingsbeleid verleent voorrang aan studenten van Windesheim. Hieronder rekenen we studenten die zijn ingeschreven bij de tweedegraads lerarenopleidingen, studenten die een educatieve minor of de kopopleiding volgen en zij-instromers. Wanneer je bij een ander opleidingsinstituut staat ingeschreven, en geïnteresseerd bent in werkplekleren binnen onze opleidingsschool, nodigen we je toch uit om je belangstelling kenbaar te maken. We hebben regelmatig plek voor vakken waarvoor Windesheim minder studenten heeft dan er plaatsen zijn. Ook is er regelmatig plek voor bijvoorbeeld studenten onderwijsassistent, pedagogiek, en Pabo. Voor de bovenbouw van havo-vwo kun je solliciteren als eerste graads student. We hebben ervaring met kopopleidingen en minoren van de eerste graads lerarenopleidingen van Utrecht, Groningen en alternatieve trajecten. We maken met jou een traject op maat.

Heb je interesse neem dan contact op Met Mildred Wijma of Esther Terlouw.

 

Binnen opleidingsschool IJssel-Veluwe hebben we per leerjaar een programma; hiernaast vind je per leerjaar een link naar het programmaoverzicht.

LWT1LWT2, LWT3/4.

 

De koppelkaarten helpen je de theorie te koppelen aan een praktijkervaring en andersom. Je kunt ze bijvoorbeeld gebruiken bij het evaluatiegesprek na een gegeven les, of een andere leersituatie.